Czym jest dowód osobisty?

Dowód osobisty to oficjalny dokument potwierdzający tożsamość osoby. W Polsce wydawany jest przez wojewodę, a jego posiadanie jest obowiązkowe dla każdego obywatela po ukończeniu 18 roku życia. Dowód osobisty jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać dowód osobisty, należy złożyć stosowny wniosek oraz dostarczyć niezbędne dokumenty. Wymagane dokumenty to zazwyczaj:

 • akt urodzenia (oryginał lub odpis)
 • zdjęcie aktualne, spełniające określone wymogi
 • dokument potwierdzający obywatelstwo polskie
 • zaświadczenie o zameldowaniu

Procedura składania wniosku

Proces uzyskania dowodu osobistego obejmuje kilka kroków:

 1. Złożenie wniosku – można to zrobić osobiście w urzędzie gminy lub województwa, a także przez internet.
 2. Opłacenie odpowiedniej opłaty skarbowej.
 3. Przedstawienie wymaganych dokumentów.
 4. Zrobienie zdjęcia do dowodu – można to zrobić w wyznaczonych punktach fotograficznych.
 5. Odbiór gotowego dowodu osobistego.

Ważne informacje

Podczas składania wniosku warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

 • Zdjęcie musi spełniać określone normy dotyczące wymiarów i jakości.
 • Wniosek może zostać złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.
 • Opłatę skarbową można uiścić w urzędzie lub przelewem bankowym.

Dodatkowe informacje

W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić ten fakt na policji i złożyć wniosek o wydanie duplikatu w odpowiednim urzędzie.

W sytuacji zmiany danych osobowych, takich jak nazwisko po ślubie, konieczne jest zaktualizowanie danych na dowodzie.

Najczęściej zadawane pytania

W celu ułatwienia procesu ubiegania się o dowód osobisty, poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Pytanie Odpowiedź
Jakie są godziny otwarcia urzędu, w którym można złożyć wniosek? Godziny otwarcia urzędów różnią się w zależności od regionu. Najlepiej sprawdzić oficjalną stronę internetową danego urzędu lub skontaktować się telefonicznie.
Czy możliwe jest opłacenie skarbowej online? Tak, istnieje możliwość opłacenia opłaty skarbowej za pomocą przelewu bankowego. Wniosek można złożyć również online.
Czy dowód osobisty można odebrać za pośrednictwem pełnomocnika? Tak, dowód osobisty może być odebrany przez pełnomocnika, jednak konieczne jest posiadanie odpowiedniego upoważnienia.

Procedura składania wniosku

Proces uzyskania dowodu osobistego obejmuje kilka kroków:

 1. Złożenie wniosku – można to zrobić osobiście w urzędzie gminy lub województwa, a także przez internet.
 2. Opłacenie odpowiedniej opłaty skarbowej.
 3. Przedstawienie wymaganych dokumentów.
 4. Zrobienie zdjęcia do dowodu – można to zrobić w wyznaczonych punktach fotograficznych.
 5. Odbiór gotowego dowodu osobistego.

Ważne informacje

Podczas składania wniosku warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

 • Zdjęcie musi spełniać określone normy dotyczące wymiarów i jakości.
 • Wniosek może zostać złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.
 • Opłatę skarbową można uiścić w urzędzie lub przelewem bankowym.

Dodatkowe informacje

W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić ten fakt na policji i złożyć wniosek o wydanie duplikatu w odpowiednim urzędzie.

W sytuacji zmiany danych osobowych, takich jak nazwisko po ślubie, konieczne jest zaktualizowanie danych na dowodzie.

By Jarema