Jak prawidłowo i bezpiecznie podłączyć kabel grzewczy

Niezależnie od tego, czy instalujesz kabel grzewczy samodzielnie, czy zatrudniasz profesjonalistę, ważne jest, aby proces ten został wykonany prawidłowo. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować uszkodzenie mienia i obrażenia ciała. Powinieneś wykonać kilka prostych kroków, aby zapewnić, że kabel grzewczy jest zainstalowany prawidłowo i bezpiecznie.

Po pierwsze, upewnij się, że Twój kabel grzewczy jest prawidłowo uziemiony. Jest to ważny krok, ponieważ każdy uszkodzony kabel może spowodować otwarty obwód lub zwarcie. Upewnij się, że uziemiasz kabel przy gniazdku elektrycznym lub gniazdku GFCI. W zależności od systemu, może być konieczne dodanie dodatkowego kabla, aby spełnić wymagania.

Należy również zapewnić ochronę końcówek kabla przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Ważne jest również, aby upewnić się, że kabel nie został przecięty przy przewodach magistrali. Może to stanowić niebezpieczne zagrożenie i może spowodować utratę gwarancji. Ponadto kabel powinien być ułożony tak, aby jego końce nie leżały bezpośrednio na podłodze lub listwach przypodłogowych. Może to blokować ciepło i powodować zagrożenie pożarowe.

Po ustaleniu właściwej długości kabla, należy zdecydować, gdzie zostanie on zainstalowany. Należy zainstalować kabel w miejscu, które znajduje się co najmniej 6 cali od pierścieni woskowych toalety i 4″ do 6 cali od ściany. Zaleca się również przypięcie kabla grzejnego do gontu kilka cali nad ścianą i nieco wyżej niż ściana zewnętrzna.

Upewnij się, że przewody zasilające są odpowiednio poprowadzone, aby nie przebiegały w poprzek kabla grzewczego. Nigdy nie prowadź kabla pod szafkami, ani pod listwami przypodłogowymi. Nie należy również prowadzić kabla przez obszar prysznica. Ponadto zaleca się zainstalowanie dedykowanego kabla w obszarze prysznica, aby można było go odłączyć i nadal utrzymywać ciepło w pozostałej części podłogi. Może być konieczna konsultacja z lokalnym inspektorem budowlanym, aby upewnić się, że kabel jest zainstalowany prawidłowo.

Po ustaleniu prawidłowej długości, należy przymocować kabel do rury pod kątem 45 stopni. Kabel powinien być przymocowany za pomocą taśmy z włókna szklanego. Po zamocowaniu kabla należy podłączyć ujemny przewód meggera do oplotu kabla. Zapewni to, że nie ma otwartego lub zwartego obwodu. Należy również przetestować kabel za pomocą meggera 500 Vdc. Należy również uwzględnić wszelkie kolanka, zawory, kołnierze lub armaturę, które mogą być obecne.

Możesz chcieć poprowadzić dodatkowy kabel grzewczy do zaworów lub podpór. Jest to szczególnie ważne, jeśli masz zimny przewód, który jest stałym przewodnikiem. Dobrym pomysłem jest użycie taśmy aluminiowej, aby poprawić dystrybucję ciepła na plastikowych rurach. Powinieneś także poprowadzić kabel od gniazdka elektrycznego do miejsca rozpoczęcia przewodu na dachu.

Po zainstalowaniu wszystkich kabli należy przeprowadzić kontrolę, aby upewnić się, że wszystkie zakładki są prawidłowo dociśnięte. Zapewni to, że wszystkie obszary są odpowiednio ogrzewane.

By Jarema