Jak podłączyć przycisk Arduino

Użycie przycisku do sterowania Arduino to prosty sposób na dodanie funkcjonalności do projektu. Jednak zanim zaczniesz, upewnij się, że rozumiesz czym jest przycisk i jak podłączyć przycisk Arduino.

Przycisk to czteronożny przycisk dotykowy, który ma dwie rozłączone strony, gdy nie jest naciskany. Jest również znany jako przełącznik chwilowy, przycisk lub przycisk dotykowy. Jest to bardzo powszechny element sprzętowy w projektach Arduino. Użycie przycisku w twoim obwodzie jest świetnym sposobem na dodanie funkcjonalności do twojego projektu Arduino, ale może również zdezorientować nowicjuszy mikrokontrolera.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje przycisków używanych w projektach Arduino. Przycisk dotykowy jest również znany jako przycisk i jest podłączony do dwóch otwartych zacisków w obwodzie. Kiedy przycisk jest wciśnięty, przez obwód łączący te dwa punkty płynie prąd.

Do sygnalizowania obecności przycisku można również wykorzystać diodę LED. Gdy dioda LED jest wciśnięta, z Arduino wysyłany jest sygnał do diody LED, która świeci się i wskazuje, że przycisk został wciśnięty. Możesz zwiększyć skuteczność diody LED poprzez zastosowanie rezystora podciągającego. Rezystor podciągający zapewni, że sygnał wejściowy będzie wystarczająco wysoki, aby wysterować diodę LED i utrzyma sygnał na wysokim poziomie tak długo, jak długo przycisk będzie wciśnięty. Możesz również użyć rezystora podciągającego do wyłączenia diody LED, ale wymaga to nieco więcej wiedzy.

Przycisk może być najłatwiejszym elementem do wykorzystania w projekcie Arduino, ale może też być najbardziej zagmatwany. Czteronożny przycisk dotykowy ma dwie rozłączne strony, ale jest kilka sposobów, aby sprawić, że zrobi coś ciekawego. Istnieją dwa główne rodzaje przycisków używanych w projektach Arduino: przyciski i przełączniki chwilowe. Każdy z nich ma swój własny, unikalny zestaw zalet i wad. Przełącznik chwilowy ma dwa minusy: obwód nie pozostaje wciśnięty bardzo długo, a przewody mogą być bardzo długie, jeśli używasz długiego kabla. Aby uniknąć niespodzianek, należy zapoznać się z kartą katalogową danego komponentu.

Rezystor pull down może być również użyty do kontroli wejścia twojego Arduino. Dzięki temu wejścia Arduino nie będą pływać na wysokich poziomach logicznych, co może się zdarzyć, jeśli podłączysz Arduino do zewnętrznego urządzenia bez rezystora podciągającego. Rezystor podciągający jest świetnym sposobem na utrzymanie wejść na oczekiwanym poziomie, gdy podłączysz Arduino do urządzenia zewnętrznego o wysokiej impedancji.

W Arduino IDE znajduje się również szkic, który powie Ci co robią przyciski na Twoim Arduino. Jest to prosty szkic, który potrafi mrugać dwiema diodami LED, a także jest to świetny sposób na nauczenie się kilku podstawowych komend mikrokontrolera. Szkic zawiera również funkcję pinMode(), która ustawia pojedynczy pin na Twoim Arduino jako pin wyjściowy. Kiedy funkcja zostanie wywołana, wywoła funkcję digitalRead(), która zwróci wartość HIGH lub LOW w zależności od tego, czy przycisk jest wciśnięty czy nie.

By Jarema